مقدونیهپرس و جو کد پستی

مقدونیه: منطقه 1 | منطقه 2 | کد پستی

کد پستی، استان، شهرستان، منطقه ، خیابان ، و غیره را وارد کنید، از 40 میلیون فایل های فشرده اطلاعات جستجو اطلاعات

کد پستی: 1000

این لیست 1000 است ، عنوان را کلیک کنید به فهرست جزئیات .

Љубанци/Ljubantsi, 1000, Бутел/Butel, Скопски регион/Skopje: 1000

عنوان :Љубанци/Ljubantsi, 1000, Бутел/Butel, Скопски регион/Skopje
شهرستان :Љубанци/Ljubantsi
منطقه 2 :Бутел/Butel
منطقه 1 :Скопски регион/Skopje
کشور :مقدونیه
کد پستی :1000

بیشتر بخوانید درباره Љубанци/Ljubantsi

Љуботен/Ljuboten, 1000, Бутел/Butel, Скопски регион/Skopje: 1000

عنوان :Љуботен/Ljuboten, 1000, Бутел/Butel, Скопски регион/Skopje
شهرستان :Љуботен/Ljuboten
منطقه 2 :Бутел/Butel
منطقه 1 :Скопски регион/Skopje
کشور :مقدونیه
کد پستی :1000

بیشتر بخوانید درباره Љуботен/Ljuboten

Визбегово/Vizbegovo, 1000, Бутел/Butel, Скопски регион/Skopje: 1000

عنوان :Визбегово/Vizbegovo, 1000, Бутел/Butel, Скопски регион/Skopje
شهرستان :Визбегово/Vizbegovo
منطقه 2 :Бутел/Butel
منطقه 1 :Скопски регион/Skopje
کشور :مقدونیه
کد پستی :1000

بیشتر بخوانید درباره Визбегово/Vizbegovo

Радишани/Radishani, 1000, Бутел/Butel, Скопски регион/Skopje: 1000

عنوان :Радишани/Radishani, 1000, Бутел/Butel, Скопски регион/Skopje
شهرستان :Радишани/Radishani
منطقه 2 :Бутел/Butel
منطقه 1 :Скопски регион/Skopje
کشور :مقدونیه
کد پستی :1000

بیشتر بخوانید درباره Радишани/Radishani

Скопје-Бутел/Skopje-Butel, 1000, Бутел/Butel, Скопски регион/Skopje: 1000

عنوان :Скопје-Бутел/Skopje-Butel, 1000, Бутел/Butel, Скопски регион/Skopje
شهرستان :Скопје-Бутел/Skopje-Butel
منطقه 2 :Бутел/Butel
منطقه 1 :Скопски регион/Skopje
کشور :مقدونیه
کد پستی :1000

بیشتر بخوانید درباره Скопје-Бутел/Skopje-Butel

Бардовци/Bardovtsi, 1000, Карпош/Karpoš, Скопски регион/Skopje: 1000

عنوان :Бардовци/Bardovtsi, 1000, Карпош/Karpoš, Скопски регион/Skopje
شهرستان :Бардовци/Bardovtsi
منطقه 2 :Карпош/Karpoš
منطقه 1 :Скопски регион/Skopje
کشور :مقدونیه
کد پستی :1000

بیشتر بخوانید درباره Бардовци/Bardovtsi

Горно Нерези/Gorno Nerezi, 1000, Карпош/Karpoš, Скопски регион/Skopje: 1000

عنوان :Горно Нерези/Gorno Nerezi, 1000, Карпош/Karpoš, Скопски регион/Skopje
شهرستان :Горно Нерези/Gorno Nerezi
منطقه 2 :Карпош/Karpoš
منطقه 1 :Скопски регион/Skopje
کشور :مقدونیه
کد پستی :1000

بیشتر بخوانید درباره Горно Нерези/Gorno Nerezi

Скопје-Карпош/Skopje-Karpoš, 1000, Карпош/Karpoš, Скопски регион/Skopje: 1000

عنوان :Скопје-Карпош/Skopje-Karpoš, 1000, Карпош/Karpoš, Скопски регион/Skopje
شهرستان :Скопје-Карпош/Skopje-Karpoš
منطقه 2 :Карпош/Karpoš
منطقه 1 :Скопски регион/Skopje
کشور :مقدونیه
کد پستی :1000

بیشتر بخوانید درباره Скопје-Карпош/Skopje-Karpoš

Скопје/Skopje, 1000, Центар/Centar, Скопски регион/Skopje: 1000

عنوان :Скопје/Skopje, 1000, Центар/Centar, Скопски регион/Skopje
شهرستان :Скопје/Skopje
منطقه 2 :Центар/Centar
منطقه 1 :Скопски регион/Skopje
کشور :مقدونیه
کد پستی :1000

بیشتر بخوانید درباره Скопје/Skopje

Скопје-Чаир/Skopje-Čair, 1000, Чаир/Čair, Скопски регион/Skopje: 1000

عنوان :Скопје-Чаир/Skopje-Čair, 1000, Чаир/Čair, Скопски регион/Skopje
شهرستان :Скопје-Чаир/Skopje-Čair
منطقه 2 :Чаир/Čair
منطقه 1 :Скопски регион/Skopje
کشور :مقدونیه
کد پستی :1000

بیشتر بخوانید درباره Скопје-Чаир/Skopje-Čair


کل 12 اقلام | ابتدا انتها | 1 2 | قبلی بعدی

دیگران در حال تردید
©2014 پرس و جو کد پستی