مقدونیهپرس و جو کد پستی
مقدونیهمنطقه 1Вардарски регион/Vardar

مقدونیه: منطقه 1 | منطقه 2 | کد پستی

کد پستی، استان، شهرستان، منطقه ، خیابان ، و غیره را وارد کنید، از 40 میلیون فایل های فشرده اطلاعات جستجو اطلاعات

منطقه 1: Вардарски регион/Vardar

این لیست Вардарски регион/Vardar است ، عنوان را کلیک کنید به فهرست جزئیات .

Џидимирци/Xhidimirtsi, 1400, Велес/Veles, Вардарски регион/Vardar: 1400

عنوان :Џидимирци/Xhidimirtsi, 1400, Велес/Veles, Вардарски регион/Vardar
شهرستان :Џидимирци/Xhidimirtsi
منطقه 2 :Велес/Veles
منطقه 1 :Вардарски регион/Vardar
کشور :مقدونیه
کد پستی :1400

بیشتر بخوانید درباره Џидимирци/Xhidimirtsi

Башино Село/Basino Selo, 1406, Велес/Veles, Вардарски регион/Vardar: 1406

عنوان :Башино Село/Basino Selo, 1406, Велес/Veles, Вардарски регион/Vardar
شهرستان :Башино Село/Basino Selo
منطقه 2 :Велес/Veles
منطقه 1 :Вардарски регион/Vardar
کشور :مقدونیه
کد پستی :1406

بیشتر بخوانید درباره Башино Село/Basino Selo

Белештевица/Beleshtevitsa, 1400, Велес/Veles, Вардарски регион/Vardar: 1400

عنوان :Белештевица/Beleshtevitsa, 1400, Велес/Veles, Вардарски регион/Vardar
شهرستان :Белештевица/Beleshtevitsa
منطقه 2 :Велес/Veles
منطقه 1 :Вардарски регион/Vardar
کشور :مقدونیه
کد پستی :1400

بیشتر بخوانید درباره Белештевица/Beleshtevitsa

Бузалково/Buzalkovo, 1400, Велес/Veles, Вардарски регион/Vardar: 1400

عنوان :Бузалково/Buzalkovo, 1400, Велес/Veles, Вардарски регион/Vardar
شهرستان :Бузалково/Buzalkovo
منطقه 2 :Велес/Veles
منطقه 1 :Вардарски регион/Vardar
کشور :مقدونیه
کد پستی :1400

بیشتر بخوانید درباره Бузалково/Buzalkovo

Велес/Veles, 1400, Велес/Veles, Вардарски регион/Vardar: 1400

عنوان :Велес/Veles, 1400, Велес/Veles, Вардарски регион/Vardar
شهرستان :Велес/Veles
منطقه 2 :Велес/Veles
منطقه 1 :Вардарски регион/Vardar
کشور :مقدونیه
کد پستی :1400

بیشتر بخوانید درباره Велес/Veles

Велес/Veles, 1401, Велес/Veles, Вардарски регион/Vardar: 1401

عنوان :Велес/Veles, 1401, Велес/Veles, Вардарски регион/Vardar
شهرستان :Велес/Veles
منطقه 2 :Велес/Veles
منطقه 1 :Вардарски регион/Vardar
کشور :مقدونیه
کد پستی :1401

بیشتر بخوانید درباره Велес/Veles

Велес/Veles, 1402, Велес/Veles, Вардарски регион/Vardar: 1402

عنوان :Велес/Veles, 1402, Велес/Veles, Вардарски регион/Vardar
شهرستان :Велес/Veles
منطقه 2 :Велес/Veles
منطقه 1 :Вардарски регион/Vardar
کشور :مقدونیه
کد پستی :1402

بیشتر بخوانید درباره Велес/Veles

Велес/Veles, 1403, Велес/Veles, Вардарски регион/Vardar: 1403

عنوان :Велес/Veles, 1403, Велес/Veles, Вардарски регион/Vardar
شهرستان :Велес/Veles
منطقه 2 :Велес/Veles
منطقه 1 :Вардарски регион/Vardar
کشور :مقدونیه
کد پستی :1403

بیشتر بخوانید درباره Велес/Veles

Ветерско/Vetersko, 1400, Велес/Veles, Вардарски регион/Vardar: 1400

عنوان :Ветерско/Vetersko, 1400, Велес/Veles, Вардарски регион/Vardar
شهرستان :Ветерско/Vetersko
منطقه 2 :Велес/Veles
منطقه 1 :Вардарски регион/Vardar
کشور :مقدونیه
کد پستی :1400

بیشتر بخوانید درباره Ветерско/Vetersko

Горно Каласлари/Gorno Kalaslari, 1400, Велес/Veles, Вардарски регион/Vardar: 1400

عنوان :Горно Каласлари/Gorno Kalaslari, 1400, Велес/Veles, Вардарски регион/Vardar
شهرستان :Горно Каласлари/Gorno Kalaslari
منطقه 2 :Велес/Veles
منطقه 1 :Вардарски регион/Vardar
کشور :مقدونیه
کد پستی :1400

بیشتر بخوانید درباره Горно Каласлари/Gorno Kalaslari


کل 219 اقلام | ابتدا انتها | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | قبلی بعدی

دیگران در حال تردید
©2014 پرس و جو کد پستی