مقدونیهپرس و جو کد پستی
مقدونیهمنطقه 2Боговиње/Bogovinje

مقدونیه: منطقه 1 | منطقه 2 | کد پستی

کد پستی، استان، شهرستان، منطقه ، خیابان ، و غیره را وارد کنید، از 40 میلیون فایل های فشرده اطلاعات جستجو اطلاعات

منطقه 2: Боговиње/Bogovinje

این لیست Боговиње/Bogovinje است ، عنوان را کلیک کنید به فهرست جزئیات .

Јеловјане/Jelovјane, 1220, Боговиње/Bogovinje, Полошки регион/Polog: 1220

عنوان :Јеловјане/Jelovјane, 1220, Боговиње/Bogovinje, Полошки регион/Polog
شهرستان :Јеловјане/Jelovјane
منطقه 2 :Боговиње/Bogovinje
منطقه 1 :Полошки регион/Polog
کشور :مقدونیه
کد پستی :1220

بیشتر بخوانید درباره Јеловјане/Jelovјane

Боговиње/Bogovinje, 1220, Боговиње/Bogovinje, Полошки регион/Polog: 1220

عنوان :Боговиње/Bogovinje, 1220, Боговиње/Bogovinje, Полошки регион/Polog
شهرستان :Боговиње/Bogovinje
منطقه 2 :Боговиње/Bogovinje
منطقه 1 :Полошки регион/Polog
کشور :مقدونیه
کد پستی :1220

بیشتر بخوانید درباره Боговиње/Bogovinje

Горно Палчиште/Gorno Palčishte, 1220, Боговиње/Bogovinje, Полошки регион/Polog: 1220

عنوان :Горно Палчиште/Gorno Palčishte, 1220, Боговиње/Bogovinje, Полошки регион/Polog
شهرستان :Горно Палчиште/Gorno Palčishte
منطقه 2 :Боговиње/Bogovinje
منطقه 1 :Полошки регион/Polog
کشور :مقدونیه
کد پستی :1220

بیشتر بخوانید درباره Горно Палчиште/Gorno Palčishte

Горно Седларце/Gorno Sedlartse, 1220, Боговиње/Bogovinje, Полошки регион/Polog: 1220

عنوان :Горно Седларце/Gorno Sedlartse, 1220, Боговиње/Bogovinje, Полошки регион/Polog
شهرستان :Горно Седларце/Gorno Sedlartse
منطقه 2 :Боговиње/Bogovinje
منطقه 1 :Полошки регион/Polog
کشور :مقدونیه
کد پستی :1220

بیشتر بخوانید درباره Горно Седларце/Gorno Sedlartse

Долно Палчиште/Dolno Palčishte, 1220, Боговиње/Bogovinje, Полошки регион/Polog: 1220

عنوان :Долно Палчиште/Dolno Palčishte, 1220, Боговиње/Bogovinje, Полошки регион/Polog
شهرستان :Долно Палчиште/Dolno Palčishte
منطقه 2 :Боговиње/Bogovinje
منطقه 1 :Полошки регион/Polog
کشور :مقدونیه
کد پستی :1220

بیشتر بخوانید درباره Долно Палчиште/Dolno Palčishte

Жеровјане/Zerovjane, 1213, Боговиње/Bogovinje, Полошки регион/Polog: 1213

عنوان :Жеровјане/Zerovjane, 1213, Боговиње/Bogovinje, Полошки регион/Polog
شهرستان :Жеровјане/Zerovjane
منطقه 2 :Боговиње/Bogovinje
منطقه 1 :Полошки регион/Polog
کشور :مقدونیه
کد پستی :1213

بیشتر بخوانید درباره Жеровјане/Zerovjane

Камењане/Kamenjane, 1221, Боговиње/Bogovinje, Полошки регион/Polog: 1221

عنوان :Камењане/Kamenjane, 1221, Боговиње/Bogovinje, Полошки регион/Polog
شهرستان :Камењане/Kamenjane
منطقه 2 :Боговиње/Bogovinje
منطقه 1 :Полошки регион/Polog
کشور :مقدونیه
کد پستی :1221

بیشتر بخوانید درباره Камењане/Kamenjane

Новаќе/Novake, 1220, Боговиње/Bogovinje, Полошки регион/Polog: 1220

عنوان :Новаќе/Novake, 1220, Боговиње/Bogovinje, Полошки регион/Polog
شهرستان :Новаќе/Novake
منطقه 2 :Боговиње/Bogovinje
منطقه 1 :Полошки регион/Polog
کشور :مقدونیه
کد پستی :1220

بیشتر بخوانید درباره Новаќе/Novake

Ново Село/Novo Selo, 1220, Боговиње/Bogovinje, Полошки регион/Polog: 1220

عنوان :Ново Село/Novo Selo, 1220, Боговиње/Bogovinje, Полошки регион/Polog
شهرستان :Ново Село/Novo Selo
منطقه 2 :Боговиње/Bogovinje
منطقه 1 :Полошки регион/Polog
کشور :مقدونیه
کد پستی :1220

بیشتر بخوانید درباره Ново Село/Novo Selo

Пирок/Pirok, 1214, Боговиње/Bogovinje, Полошки регион/Polog: 1214

عنوان :Пирок/Pirok, 1214, Боговиње/Bogovinje, Полошки регион/Polog
شهرستان :Пирок/Pirok
منطقه 2 :Боговиње/Bogovinje
منطقه 1 :Полошки регион/Polog
کشور :مقدونیه
کد پستی :1214

بیشتر بخوانید درباره Пирок/Pirok


کل 14 اقلام | ابتدا انتها | 1 2 | قبلی بعدی

دیگران در حال تردید
©2014 پرس و جو کد پستی