مقدونیهپرس و جو کد پستی
مقدونیهمنطقه 1Југозападен регион/Southwestern

مقدونیه: منطقه 1 | منطقه 2 | کد پستی

کد پستی، استان، شهرستان، منطقه ، خیابان ، و غیره را وارد کنید، از 40 میلیون فایل های فشرده اطلاعات جستجو اطلاعات

منطقه 1: Југозападен регион/Southwestern

این لیست Југозападен регион/Southwestern است ، عنوان را کلیک کنید به فهرست جزئیات .

Вевчани/Vevčani, 6335, Вевчани/Vevčani, Југозападен регион/Southwestern: 6335

عنوان :Вевчани/Vevčani, 6335, Вевчани/Vevčani, Југозападен регион/Southwestern
شهرستان :Вевчани/Vevčani
منطقه 2 :Вевчани/Vevčani
منطقه 1 :Југозападен регион/Southwestern
کشور :مقدونیه
کد پستی :6335

بیشتر بخوانید درباره Вевчани/Vevčani

Бигор Доленци/Bigor Dolentsi, 6258, Вранештица/Vraneštica, Југозападен регион/Southwestern: 6258

عنوان :Бигор Доленци/Bigor Dolentsi, 6258, Вранештица/Vraneštica, Југозападен регион/Southwestern
شهرستان :Бигор Доленци/Bigor Dolentsi
منطقه 2 :Вранештица/Vraneštica
منطقه 1 :Југозападен регион/Southwestern
کشور :مقدونیه
کد پستی :6258

بیشتر بخوانید درباره Бигор Доленци/Bigor Dolentsi

Вранештица/Vraneštica, 6258, Вранештица/Vraneštica, Југозападен регион/Southwestern: 6258

عنوان :Вранештица/Vraneštica, 6258, Вранештица/Vraneštica, Југозападен регион/Southwestern
شهرستان :Вранештица/Vraneštica
منطقه 2 :Вранештица/Vraneštica
منطقه 1 :Југозападен регион/Southwestern
کشور :مقدونیه
کد پستی :6258

بیشتر بخوانید درباره Вранештица/Vraneštica

Дтишта/Dtishta, 6258, Вранештица/Vraneštica, Југозападен регион/Southwestern: 6258

عنوان :Дтишта/Dtishta, 6258, Вранештица/Vraneštica, Југозападен регион/Southwestern
شهرستان :Дтишта/Dtishta
منطقه 2 :Вранештица/Vraneštica
منطقه 1 :Југозападен регион/Southwestern
کشور :مقدونیه
کد پستی :6258

بیشتر بخوانید درباره Дтишта/Dtishta

Дупјани/Dupјani, 6258, Вранештица/Vraneštica, Југозападен регион/Southwestern: 6258

عنوان :Дупјани/Dupјani, 6258, Вранештица/Vraneštica, Југозападен регион/Southwestern
شهرستان :Дупјани/Dupјani
منطقه 2 :Вранештица/Vraneštica
منطقه 1 :Југозападен регион/Southwestern
کشور :مقدونیه
کد پستی :6258

بیشتر بخوانید درباره Дупјани/Dupјani

Карбуница/Karbunitsa, 6258, Вранештица/Vraneštica, Југозападен регион/Southwestern: 6258

عنوان :Карбуница/Karbunitsa, 6258, Вранештица/Vraneštica, Југозападен регион/Southwestern
شهرستان :Карбуница/Karbunitsa
منطقه 2 :Вранештица/Vraneštica
منطقه 1 :Југозападен регион/Southwestern
کشور :مقدونیه
کد پستی :6258

بیشتر بخوانید درباره Карбуница/Karbunitsa

Козичино/Kozičino, 6258, Вранештица/Vraneštica, Југозападен регион/Southwestern: 6258

عنوان :Козичино/Kozičino, 6258, Вранештица/Vraneštica, Југозападен регион/Southwestern
شهرستان :Козичино/Kozičino
منطقه 2 :Вранештица/Vraneštica
منطقه 1 :Југозападен регион/Southwestern
کشور :مقدونیه
کد پستی :6258

بیشتر بخوانید درباره Козичино/Kozičino

Крушица/Krushitsa, 6258, Вранештица/Vraneštica, Југозападен регион/Southwestern: 6258

عنوان :Крушица/Krushitsa, 6258, Вранештица/Vraneštica, Југозападен регион/Southwestern
شهرستان :Крушица/Krushitsa
منطقه 2 :Вранештица/Vraneštica
منطقه 1 :Југозападен регион/Southwestern
کشور :مقدونیه
کد پستی :6258

بیشتر بخوانید درباره Крушица/Krushitsa

Миокази/Miokazi, 6258, Вранештица/Vraneštica, Југозападен регион/Southwestern: 6258

عنوان :Миокази/Miokazi, 6258, Вранештица/Vraneštica, Југозападен регион/Southwestern
شهرستان :Миокази/Miokazi
منطقه 2 :Вранештица/Vraneštica
منطقه 1 :Југозападен регион/Southwestern
کشور :مقدونیه
کد پستی :6258

بیشتر بخوانید درباره Миокази/Miokazi

Орланци/Orlantsi, 6258, Вранештица/Vraneštica, Југозападен регион/Southwestern: 6258

عنوان :Орланци/Orlantsi, 6258, Вранештица/Vraneštica, Југозападен регион/Southwestern
شهرستان :Орланци/Orlantsi
منطقه 2 :Вранештица/Vraneštica
منطقه 1 :Југозападен регион/Southwestern
کشور :مقدونیه
کد پستی :6258

بیشتر بخوانید درباره Орланци/Orlantsi


کل 296 اقلام | ابتدا انتها | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | قبلی بعدی

دیگران در حال تردید
©2014 پرس و جو کد پستی