MacedoniaPostcode Query
MacedoniaRegion 2

Macedonia: Region 1 | Region 2 | Postcode (ZIP)

Enter the zip code, province, city , district , street , etc., from 40 million Zip data search data

Region 2

This is the list of Region 2, click title to browse detail information.

 1. Јегуновце/Jegunovce
 2. Берово/Berovo
 3. Битола/Bitola
 4. Богданци/Bogdanci
 5. Боговиње/Bogovinje
 6. Босилово/Bosilovo
 7. Брвеница/Brvenica
 8. Бутел/Butel
 9. Валандово/Valandovo
 10. Василево/Vasilevo
 11. Вевчани/Vevčani
 12. Велес/Veles
 13. Виница/Vinica
 14. Вранештица/Vraneštica
 15. Врапчиште/Vrapčište
 16. Гази Баба/Gazi Baba
 17. Гевгелија/Gevgelija
 18. Ѓорче Петров/Gjorče Petrov
 19. Гостивар/Gostivar
 20. Градско/Gradsko
 21. Дебар/Debar
 22. Дебарца/Debarca
 23. Делчево/Delčevo
 24. Демир Капија/Demir Kapija
 25. Демир Хисар/Demir Hisar
 26. Деродром/Aerodrom
 27. Дојран/Doјran
 28. Долнени/Dolneni
 29. Драчиново/Aračinovo
 30. Другово/Drugovo
 31. Желино/Želino
 32. Зајас/Zajas
 33. Зелениково/Zelenikovo
 34. Зрновци/Zrnovci
 35. Илинден/Ilinden
 36. Кавадарци/Kavadarci
 37. Карбинци/Karbinci
 38. Карпош/Karpoš
 39. Кисела Вода/Kisela Voda
 40. Кичево/Kičevo
 41. Конче/Konče
 42. Кочани/Kočani
 43. Кратово/Kratovo
 44. Крива Паланка/Kriva Palanka
 45. Кривогаштани/Krivogastani
 46. Крушево/Kruševo
 47. Куманово/Kumanovo
 48. Липково/Lipkovo
 49. Лозово/Lozovo
 50. Маврово и Ростуша/Mavrovo and Rostuša
 51. Македонска Каменица/Makedonska Kamenica
 52. Македонски Брод/Makedonski Brod
 53. Могила/Mogila
 54. Неготино/Negotino
 55. Новаци/Novaci
 56. Ново Село/Novo Selo
 57. Осломеј/Oslomej
 58. Охрид/Ohrid
 59. Петровец/Petrovec
 60. Пехчево/Pehčevo
 61. Пласница/Plasnica
 62. Прилеп/Prilep
 63. Пробиштип/Probištip
 64. Радовиш/Radoviš
 65. Ранковце/Rankovce
 66. Ресен/Resen
 67. Росоман/Rosoman
 68. Сарај/Saraj
 69. Свети Николе/Sveti Nikole
 70. Сопиште/Sopište
 71. Старо Нагоричане/Staro Nagoričane
 72. Струга/Struga
 73. Струмица/Strumica
 74. Студеничани/Studeničani
 75. Теарце/Tearce
 76. Тетово/Tetovo
 77. Центар Жупа/Centar Župa
 78. Центар/Centar
 79. Чаир/Čair
 80. Чашка/Časka
 81. Чешиново-Облешево/Češinovo-Obleševo
 82. Чучер-Сандево/Čučer-Sandevo
 83. Штип/Štip
 84. Шуто Оризари/Šuto Orizari

firstlast1previousnext

The others being queried
©2014 Postcode Query